Transparent proxy from Russian Federation Russian Federation proxy

IP: 95.79.104.159
Port: 8080
Country: Russian Federation
Region/State: Nizhegorodskaya oblast'
City: Nizhniy Novgorod
Zip Code: 603098
Latitude: 56.3287
Longitude: 44.002
In black list?: False
Response time: 0s
Protocol: HTTP
Availability: 0%
Added: 2016-08-06 16:44:30
Last update: 2016-08-15 12:55:25